Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H.

Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum

Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H.

Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum

Handari Priyati, S.Pd.

Staf Prodi Sarjana Ilmu Hukum